Waggler

Ukrotitelj vetra

Kompleti

Twiggy Komplet
Waggler 510

Wagleri: 13+1, 12+2, 13+3, 10+4
Šifra: 510

Prva oznaka pokazuje težinu opterećenja samog wegglera, a druga označava težinu olova koje se postavlja neposredno iznad udice.

Twiggy Komplet
Waggler 520

Wagleri: 10+1, 9+2, 8+3, 7+4
Šifra: 520

Prva oznaka pokazuje težinu opterećenja samog wegglera, a druga označava težinu olova koje se postavlja neposredno iznad udice.

Twiggy Komplet
Waggler 530

Wagleri: 8+1, 7+2, 6+3, 5+4
Šifra: 530

Prva oznaka pokazuje težinu opterećenja samog wegglera, a druga označava težinu olova koje se postavlja neposredno iznad udice.

Twiggy Komplet
Waggler 540

Wagleri: 7+1, 6+2, 5+3, 4+4
Šifra: 540

Prva oznaka pokazuje težinu opterećenja samog wegglera, a druga označava težinu olova koje se postavlja neposredno iznad udice.

Plovci

Waggler plovak 10+3

Težina opterećenja waglera: 10g
Težina olova: 3g
Barkod: 8600103732017
Šifra: 103

Prva oznaka pokazuje težinu opterećenja samog wegglera, a druga označava težinu olova koje se postavlja neposredno iznad udice.

Waggler plovak 11+2

Težina opterećenja Wagglera: 11g
Težina olova: 2g
Barkod: 8600103732017
Šifra: 102

Prva oznaka pokazuje težinu opterećenja samog wegglera, a druga označava težinu olova koje se postavlja neposredno iznad udice.

Waggler plovak 12+1

Težina opterećenja waglera: 12g
Težina olova: 1g
Barkod: 8600103732017
Šifra: 101

Prva oznaka pokazuje težinu opterećenja samog wegglera, a druga označava težinu olova koje se postavlja neposredno iznad udice.

Waggler plovak 5+3

Težina opterećenja Wagglera: 5g
Težina olova: 3g
Barkod: 8600103732024
Šifra proizvoda: 113

Prva oznaka pokazuje težinu opterećenja samog wegglera, a druga označava težinu olova koje se postavlja neposredno iznad udice.

Waggler plovak 6+2

Težina opterećenja Wegglera: 6g
Težina olova: 2g
Barkod: 8600103732017
Šifra proizvoda: 532

Prva oznaka pokazuje težinu opterećenja samog wegglera, a druga označava težinu olova koje se postavlja neposredno iznad udice.

Waggler plovak 7+1

Težina opterećenja waglera: 7g
Težina olova: 1g
Barkod: 8600103732024
Šifra: 111

Prva oznaka pokazuje težinu opterećenja samog wegglera, a druga označava težinu olova koje se postavlja neposredno iznad udice.

Waggler plovak 7+3

Težina opterećenja Wagglera: 7g
Težina olova: 3g
Barkod: 8600103732017
Šifra: 108

Prva oznaka pokazuje težinu opterećenja samog wegglera, a druga označava težinu olova koje se postavlja neposredno iznad udice.

Waggler plovak 8+2

Težina opterećenja waglera: 8g
Težina olova: 2g
Barkod: 8600103732017
Šifra: 107

Prva oznaka pokazuje težinu opterećenja samog wegglera, a druga označava težinu olova koje se postavlja neposredno iznad udice.

Waggler plovak 9+1

Težina opterećenja Wagglera: 9g
Težina olova: 1g
Barkod: 8600103732017
Šifra: 106

Prva oznaka pokazuje težinu opterećenja samog wegglera, a druga označava težinu olova koje se postavlja neposredno iznad udice.

Slajderi

Waggler slajder +6

Težina opterećenja slajdera: 2g
Težina olova: 6g
Barkod: 8600103732024
Šifra: 114

Prva oznaka pokazuje težinu opterećenja samog wegglera, a druga označava težinu olova koje se postavlja neposredno iznad udice.

Waggler slajder +7

Težina opterećenja Wagglera: 3g
Težina olova: 7g
Barkod: 8600103732017
Šifra: 109

Prva oznaka pokazuje težinu opterećenja samog wegglera, a druga označava težinu olova koje se postavlja neposredno iznad udice.

Waggler slajder +6

Težina opterećenja Wagglera: 7g
Težina olova: 6g
Barkod: 8600103732017
Šifra proizvoda: 104

Prva oznaka pokazuje težinu opterećenja samog wegglera, a druga označava težinu olova koje se postavlja neposredno iznad udice.

Info

SZTR "Elektron Twiggy"
Radisava Katanića br.5
32300 Gornji Milanovac

Kontakt

Tel: (032) 700 131
Fax: (032) 717 127
e-mail: office@twiggy.rs