Vrste Waggler plovaka

Danas se ribolovci sreću sa veoma širokom lepezom vaglera, ali u osnovi svi oni se mogu podvesti pod 4 osnovna modela. Radi se zapravo o dve osnovne vrste i njihove dve verzije.
Osnovni oblici vaglera jesu: strejt (streight) ili ravan i bodid (bodied), tj. onaj koji je osetno zadebljan u svom donjem delu. I jedan i drugi model se izrađuju u varijantama koje se razlikuju po debljini vrha nesrazmerno dugačke antene. Klasične strejt i bodid varijante vaglera imaju dugačku antenu iste debljine od korena do vrha vaglera, dok podvrste o kojima je reč na vrhu imaju ubačenu (“inserted”) tanju antenu u dužini od nekoliko centimetara što ih čini osetljivijim. Tako mnogi autori ističu da postoje četiri osnovna tipa vaglera: strejt; strejt sa tankimvrhom na anteni (“streight inserted”); bodied; bodied insertid sa tankim vrhom na anteni.

Svi drugačiji modeli izvedeni su iz pomenutih, a međusobno se razlikuju po tome od kojeg materijala su izrađeni, da li su providni, koliko su zdepasti i sl. Neki se prave da budu što neprimetniji i da prave što manju buku, dok su drugi napravljeni kao “bombice” i kao “pljuskavci“ su namenjeni pecanju na ribnjacima gde takva vrsta buke ribu asocira na hranjenje.
Svi ti modeli izrađuju se za različite nosivosti i još ih je moguće prema potrebi fiksno ili klizeće montirati na sistem.
Za snalaženje u šumi takvih plovaka umesto Arijadninog konca bolje će poslužiti davanje odgovora na sledeća 4 pitanja: Gde je riba? Da li duva vetar? Kolika je dubina na kojoj nameravamo da pecamo? Koliko je oprezna riba koju lovimo?